He Tohu: He Whakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni – The Declaration of Independence

He Tohu: He Whakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni – The Declaration of Independence

He Whakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni – the Declaration of Independence of the United Tribes of New Zealand.